CAM

Cam, bir malzeme olarak sihrini, varlığının benzersiz biçiminde taşır. Maddenin halleri içinde zarafetle dans eder. Ve onun sırrını çözmeyi başaran cam ustalarının elinde bir sanat eserine dönüşür.

Cam sanatsal ifade için mükemmel bir malzemedir. Ancak camla sanatsal çalışmalar yapabilmek ve bu konuda deneyim kazanabilmek için kişinin belirli bir estetik duyarlılığa sahip olması, özveriyle çalışması ve kendini bu konuya adaması gerekir. Cam obje üretimi için, gerekli becerinin geliştirilebileceği üretken bir atölye çalışması ortamı da en az bu unsurlar kadar önemlidir. Cam Ocağı, bu eşsiz malzemeyi tüm yönleriyle kullanabilmek için gerekli atmosfer ve donanımı sağlayabilme şansına sahiptir.

Hakkımızda

Cam ile ilgili çalışmaların merkezi olmak, insanların cama dokunmasını ve camı sevmesine aracı olmak, camın ülkemizde kabul gören temel sanat dallarından biri olmasını sağlamak amacıyla kurulan Cam Ocağı, bu anlamda türlü faaliyetler içindedir. Önce bir cam stüdyosu olarak tasarlanan ama kısa zamanda dünya çapında bir cam merkezine dönüşen Cam Ocağı’nda eğitim ve üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

 

       

 

Cam Ocağı newsletter