Patty Gray, Uluslararası Cam Hareketi’nin (The Studio Glass Movement) ilk günlerinden beri etkin görev almaktadır. Sanatçının artistik bakış açısı tüm katmanları eritilerek dökülen camlar üzerinedir. Bu tekniğini büyük otellerin ve devlet binalarının mimari yapılarında kullanmıştır. Sanatçı ayrıca bir fırın teknikleri eğitmeni olarak, olağanüstü bir eser yayımlamıştır. Öyle ki Dünya üzerinde elinde meşale tutan, fırında cam üflemeye çalışan tüm cam öğrencilerinin yanından ayıramadığı bir eser olduğu söylenir.