Michael  J. Schunke, çağdaş Amerikan cam sanatçısı ve tasarımcıdır. Eserleri geleneksel yöntemlere bir saygı niteliğindedir. Büyük bir tasarımsal dokunuşa sahip eserlerinde silüet ve kişisel anlamlar önemli bir yer alır.

Cam hayatının başından itibaren form ve üretim sürecine odaklanmıştır. Erken dönemindeki çizim ve doku ile ilişkisi eserlerinde oldukça net farkedilebilir. Toyoma üniversitesinde profesörlük hayatından sonra hayatını dünyayı dolaşarak cam yapımına adamıştır.