Ben Wright, biyoloji eğitimi aldığı için tüm tasarımlarında bu yeteneklerini kullanmaktadır. Tasarımlarına kattığı görsel ekipman ve sonik peyzaj sayesinde, izleyicilerinin duyularını tüm yönüyle etkilemekte ve böylece sanat ve bilim arasında bir köprü kurmaktadır. Ben Wright, su ortamlarının ilham verici yapıları, davranışları ve güzellik kullanarak, tasarımlarını geniş kapsamlı, alışılmışın dışında bir serüvene dönüştürüyor.